.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเกาะรัง.....

wihanสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
โรงเรียนบ้านเกาะรัง  
ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๓
ในวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๓   แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ช่วงบ่ายเป็นการแสดงของนักเรียน  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะรัง

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
po
นายอรุณ   รักใคร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
 
เว็บการศึกษา
1 สกสค.
1 กระทรวงศึกษาธิการ
1 ครูบ้านนอก
 
เว็บข่าวไทย
1 ข่าวสด
 
web mail
 
แหล่งค้นคว้า
1 google
1 sanook
1 kapook
 
 

 

หน้าหลัก

      1 ประวัติโรงเรียน
      1 ที่ตั้งและอาณาเขต
      1 วิสัยทัศน์
      1 เป้าประสงค
      1 พันธกิจ
      1 กลยุทธ์
      1 โครงสร้างการบริหาร
      1 จำนวนบุคลากร
      1 จำนวนนักเรียน
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านเกาะรัง   จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
E-mail:korang_sch@hotmail.com  
 โทร.๐ ๓๖๗๙ ๔๐๔๓